Federation of EUropean fire officers: managing the challenges of the future

een mens die een computerscherm bekijkt

Federation of EUropean fire officers

Delen van kennis, uitwisseling van best practices en samenwerking tussen brandweerdiensten binnen Europa te bevorderen en te faciliteren. Dit zijn de kerndoelen van de FEU, de federatie van Europese brandweerlieden. 

Het vraagstuk

Met deze kerndoelen in gedachten werd Dutchbreeze gevraagd een nieuwe website te ontwikkelen voor de Federation of EUropean fire officers. 

Onze oplossing

Tijdens een eerste sessie met het kernteam van FEU kwamen al direct allerlei vragen naar boven. Hoe kunnen we de FEU zo online positioneren, dat de stakeholders deze website actief gaan gebruiken? Hoe houden we dan de website tegelijktijdig toegankelijk voor een breed publiek? En hoe verweven we onze kernwaarden in de uitstraling van de website? En hoe gebruiken we de website om een Europees podium te geven aan onze leden? Het werd ons duidelijk dat de vragen breder waren dan alleen de vraag naar een nieuwe website.

We verzamelde alle vragen en in een inspiratiesessie werkten we samen met de FEU naar een oplossing per vraagstuk, waarbij we startte met de positionering van de FEU online.

We kozen heel bewust voor het bouwen van een MVP. We prioriteerde alle vraagstukken en vertaalde de oplossingen naar functionaliteiten, aan de hand van de wensen van de doelgroepen. De oplossingen met de hoogte prioriteit werden geselecteerd om te verweken in de MVP (Minimal Viable Product).

  • Opdrachtgever

    Federation of EUropean fire officers

  • Type project

    Umbraco website en platform

  • Datum oplevering

    juli 2021

Bezoek de FEU website

De roadmap van het FEU project

Gezien het aantal stakeholders verspreid over heel Europa, werd een duidelijke roadmap opgesteld en in een aantal sprints snel gewerkt naar het eindresultaat.

01

Inspiratie

Inspiratiesessie en kennismaking van het kernteam

02

Vormen

RACI, planning, MVP functionaliteiten, doelgroepen bepaling en vastzetten doelen.

03

Ontwikkelen

Grafisch ontwerp, wireframes en ontwikkeling in Umbraco CMS,

04

Implementeren

Testperiode (piekbelasting en stresstests), Umbraco cursus, internationale presentatie en lancering van de website.

Het resultaat

De resultaten mogen er zijn. Door een professionele smoel en de centralisatie van verschillende datastromen is de website van de FEU het centrale punt geworden voor de internationale betrekkingen tussen de nationale brandweer verenigingen. 

Europees podium voor FEU leden met nieuws, events en projecten

We gaven de leden van de FEU een prominente plek, met een persoonlijke pagina die ze zelf in beheer hebben. Ook nieuwsberichten, events en gezamenlijke projecten kunnen de leden zelf beheren in een eigen dashboard.

Centralisatie van documenten

We hebben een centrale omgeving voor documenten ontwikkeld voor algemene informatie waar zowel leden als niet-leden uit kunnen putten. 

Professionele smoel

Het professionele karakter van de FEU komt nu tot uiting. Door mensen te tonen én de nationale brandweer verenigingen een plek te geven, is de website persoonlijk en toegankelijk. De visie van de FEU, "managing the challenges of the future" heeft een smoel gekregen.

Bekijk hier het resultaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze werkwijze? Of wil je vrijblijvend sparren over jouw online aanwezigheid?