Voedingsbodem voor succesvolle innovaties

Inspelen op de behoeften van zowel huidige als potentiële klanten is de essentie van marketing. Een goed marketingplan dwingt je niet alleen je te verdiepen in je markt, maar helpt je om jouw big hairy audacious goals te vertalen naar reële, meetbare en haalbare marketingdoelen. Een marketingplan is dus een voedingsbodem voor succesvolle en vooral kansrijke innovaties.

Door Pim van der Werff / 27 augustus 2020
Marketingplan is de voedingsbodem voor innovatie

Een marketingplan schrijf je niet alleen voor jezelf of voor alleen en marketing afdeling. Met een marketingplan neem je je hele organisatie mee in de successen die komen gaan. Juist dit draagvlak maakt het zo ontzettend belangrijk voor een geslaagde implementatie van jouw marketingplan.

Marketinginnovatie is mindset

Door globalisering, branchevervaging en grote technologische veranderingen die zich continu voortdoen, is het opbouwen van duurzaam concurrentievoordeel steeds moeilijker. We moeten sneller innoveren en voortdurend nieuwe strategische initiatieven ontplooien, anders zijn ze morgen alweer ingehaald. In onze beleving zijn marketinginnovatie en groei door optimalisatie de belangrijkste processen binnen een organisatie. Dat vraagt om een andere mindset, met bijbehorend nieuwe strategische en operationele vaardigheden.
Een juiste marketingstrategie is de eerste stap naar duurzame strategische wendbaarheid en innovatiesnelheid. Welk concurrentievoordeel is voor jouw merk of organisatie het beste? Product, prijs en kwaliteit zijn steeds minder onderscheidend in het gevecht om een klant. De focus verschuift dan ook steeds meer van productdenken en de geijkte 4 of 6P’s naar klantdenken en modellen als 3R, 4C, SIVA en 4B’s waarin de klant meer centraal staat. Door jouw klant centraal te stellen, geef je automatisch de optimalisatie van jouw processen een boost!

Om tot succesvolle innovaties te komen, heb je dus dat goede fundament nodig. Hoe start je met dit plan en wat is er voor nodig? We hebben de roadmap voor het marketingplan in een aantal kleine en platte stappen gezet.

Strategie

Jouw ambitie vormt samen met je DNA de basis voor je nieuwe marketingstrategie. Wat wil je bereiken en wat is jouw positie op die lijn? Welke strategie wil je bewandelen en met welke waarden wil je naar buiten treden? Start altijd eerst met het scherpstellen van het DNA van jouw organisatie of merk.

Analyse

In de analyse kijk je zowel naar buiten als ook naar binnen. In de externe analyse kijk je naar de markt, de distributie, trends en ontwikkelingen, de concurrentie en beschrijf jouw publiek en doelgroepen. Bij de interne analyse wil je de sterkte en zwakten in cultuur, competenties en strategie van jouw organisatie scherp hebben.  

Tactiek

Vanuit de analyse stel je een tactisch plan op, waarin je werkt naar een duidelijke market-fit. Dit doe je door het opstellen van een waardepropositiemodel. Aan de hand hiervan bepaal je de tactiek om de quickwins en de kansen op lange termijn te behalen.

Operationeel

Je kruipt in de huid van de doelgroep met 1 centrale vraag: waar hecht ik waarde aan. Je bepaalt de instrumenten die je gaat inzetten om aan de behoeften van jouw doelgroep te voldoen, gecombineerd met jouw DNA.

Implementeren van het marketingplan

Nadat je het marketingplan hebt geschreven, is het tijd voor implementatie. Zorg dus voor een breed draagvlak en pak de uitvoering gestructureerd aan: maak kleine stapjes. Je wil immers dynamisch blijven: leren, optimaliseren en opnieuw implementeren, vooral als je de klantwaarde centraal wil stellen. Start eens met het Business Model Canvas, een hele mooie methodiek om te kijken waar je staat en welke quickwins je direct kunt aanpakken om jouw innovatie een boost te geven.